O nás

Poradenská firma byla založena v roce 1998 Ing. Rudolfem Heclem. Zabýváme se poradenstvím v oblasti přepravy nebezpečných věcí ADR, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady. Při naší činnosti se zaměřujeme na praktickou aplikaci příslušné legislativy a na dodržování odborných zásad při:

Naší snahou je pomoci zákazníkům zavést do praxe funkční systémy přepravy nebezpečných věcí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpadového hospodářství. Skloubení legislativy a odbornosti je předpokladem pro předcházení nehodám, které by mohly ohrozit zdraví pracovníků nebo životní prostředí. Svojí činností napomáháme našim partnerům účinně se bránit před sankčními postihy ze strany kontrolních orgánů.

V minulosti jsme se podíleli na celé řadě projektů, akcí a tvorbě materiálů pro významné firmy, drobné podnikatele i pro orgány státní správy nebo samosprávy (viz. reference).

Odborná kvalifikace našich pracovníků je samozřejmým předpokladem pro naši činnost. Pracovníci jsou držiteli celé řady certifikátů v oblasti nabízených služeb.

V roce 2008 byl Ing. Rudolf Hecl jmenován znalcem pro obor chemie se specializací na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a pro obor ochrana přírody se specializací na odpadové hospodářství, včetně hodnocení a kategorizace odpadů.

Od roku 2010 s námi úzce spolupracuje Ing. Ladislav Zvonek, který mimo oblast odpadů řeší i problematiku vodního hospodářství a ochrany ovzduší. Nově provádí i základní hodnocení rizik ekologické újmy.

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám bude s důvěrou vracet!