Dohoda ADR

Mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohoda ADR. Dohoda ADR byla od 1. 7. 2001 komplexně restrukturalizována a přílohy A a B (které představují konkrétní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, včetně klasifikace, značení, atd.) jsou pravidelně v intervalu dvou let aktualizovány. Poslední znění příloh A a B bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv v částce č. 5 ve Sdělení MZV č. 8/2013 SbMS.

Výkon funkce externího bezpečnostního poradce ADR zajišťujeme pro firmy z různých odvětví průmyslu, zemědělství a služeb už od roku 2002.

Na základě požadavků klientů, kteří nejsou našimi smluvními partnery, můžeme v jejich působišti (sídlo firmy, pobočka,…) zajistit i jednorázové činnosti související s přepravou nebezpečných věcí jako např.:

Certifikáty

Ostatní dokumenty