Ovzduší a voda

Problematiku ochrany ovzduší a vodního hospodářství řeší náš spolupracovník:

Ing. Ladislav Zvonek
Tel.: +420 773 400 599
E-mail: zvonekl@seznam.cz

Ochrana ovzduší (OO)

Vodní hospodářství (VH)

Hodnocení rizika ekologické újmy

Posuzování vlivů

Terénní úpravy

Certifikáty